Privacyverklaring

SB Vastgoed B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Uw bankrekeningnummer 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig SB Vastgoed B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SB Vastgoed B.V. uw persoonsgegevens  gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
SB Vastgoed B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen
SB Vastgoed B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek
Wij maken gebruik van de Google Analytics maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden uw gegevens ook niet bij over meerdere apparaten. 

  • Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard. 
  • Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sbvastgoed.nl. SB Vastgoed B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SB Vastgoed B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligen
SB Vastgoed B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SB Vastgoed B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SB Vastgoed B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens
SB Vastgoed B.V.
Eechofstraat 8
5704 AV Helmond

T. 0492 514131
E.
info@sbvastgoed.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17179656 

SB Vastgoed B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op deze website. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar: info@sbvastgoed.nl