Roeland van Witzenburg haalt post-HBO-diploma

Roeland van Witzenburg heeft de post-HBO-opleiding Transformeren en Herbestemmen aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) met succes afgerond.

Door middel van een praktijkcase is de herbestemming voor een gemeentelijk monument in Helmond onderzocht. Het doel is om het monument voor de toekomst te behouden, door het realiseren van een duurzame gebruiksfunctie in het pand met een kostendekkende gebouwexploitatie.
Het onderzoek omvatte zowel een bouwhistorische als een bouwtechnische opname en we hebben een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden gedaan. Hierbij zijn verschillende varianten op ruimtelijke en financiële mogelijkheden onderzocht, die hebben geleid tot een schetsontwerp en een concreet stappenplan voor verdere ontwikkeling.